Sökning: "Linnea Hjelm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnea Hjelm.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Selection of affibody and domain antibody binders to the Binding Region (BR) domain of theadhesion protein PsrP of Streptococcus pneumoniae

  Master-uppsats, KTH/Skolan för bioteknologi (BIO)

  Författare :Linnea Hjelm; [2017]
  Nyckelord :streptococcus pneumoniae; adhesion affibody; dAB; phage display; selection; binders; affinity; blocking; PsrP; adhesion; affinity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En hårig historia : En diskursanalys av kommentarer om kvinnors kroppshår

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Hjelm; Linnéa Vikner; [2015]
  Nyckelord :kropp; femininitet; identitet; diskursteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstruktionen av femininitet och kvinnors kroppar i diskussioner kring kvinnors kroppshår på internetforumet Flashback. Materialet som undersöks är knappt 1000 kommentarer från 14 olika forumtrådar där kvinnors kroppshår är det centrala ämnet. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller icke vara 2.0 : Studenters självpresentation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Hjelm; Andersson Erika; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; personal branding; impression management; Facebook; Instagram;

  Sammanfattning : Studenter har ofta som mål att få ett arbete efter avslutade studier och med hög konkurrens på arbetsmarknaden skulle personal branding, personligt varumärkesbyggande, i sociala medier kunna vara ett bra hjälpmedel för att få ett arbete. Men hur många utnyttjar egentligen detta? Uppsatsens syfte är att belysa denna kombination. LÄS MER