Sökning: "Linnea Isebrink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Isebrink.

  1. 1. En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

    Författare :Linnea Isebrink; [2018]
    Nyckelord :Graphic design; graphic identity; graphic profile; ju-jutsu; Grafisk design; grafisk identitet; grafisk profil; ju-jutsu;

    Sammanfattning : Arbetet har genomförts i samarbete med Falu Ju-jutsuklubb som var i behov av en ny grafisk profil och en hemsida. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den grafiska profilen och hemsidan bör utformas för att göra nuvarande medlemmar stolta över sin klubb samt locka nya medlemmar. LÄS MER