Sökning: "Linnea Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Linnea Karlsson.

 1. 1. Förskollärares erfarenheter om metoder och hjälpmedel i kommunikationen med vårdnadshavare med annat språk än svenska : En undersökning om förskollärares erfarenheter med vårdnadshavare som inte pratar svenska

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linnea Andersson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Språkbarriärer; Hjälpmedel; Vårdnadshavare; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka förskollärares möjligheter till kommunikation med icke svensktalande vårdnadshavare. Undersökningen är en intervjustudie med verksamma förskollärare, för att få en bild av hur verkligheten ser ut i förskolan. En studie som är genomförd i en medelstor stad i Sverige. LÄS MER

 2. 2. TouchMath : En effektiv metod för elever med autism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Henriksson; Linnéa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :touchmath; autism; matematik; lågstadiet;

  Sammanfattning : The focus in this review is to investigate the effectiveness of the TouchMath program in helping pupils master basic numeracy skills and mathematical calculations. There is also an aim to investigate the efficiency in a perspective of time, both in achieving results, and concerning the development of the method. LÄS MER

 3. 3. Hur kan hälsofräjande maskulinitetsnormer utvecklas? : - En kvalitativ studie bland män som engagerar sig i att motverka machokulturer och destruktiva maskulinitetsnormer.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Mastoraki Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samhällsnormers konsekvenser för kvinnor på arbetsmarknaden i Sverige och Italien : - En jämförande fallstudie

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a comparative study of the situation on the labour market for women in Sweden and Italy. Sweden is one of the countries in the European union that has the highest number of working women and one of the most efficient childcare service. Italy on the other hand is in the bottom in both questions. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av sexualitet efter stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sanchez Dayana; Karlsson Linnea; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER