Sökning: "Linnea Kring"

Visar resultat 1 - 5 av 706 uppsatser innehållade orden Linnea Kring.

 1. 1. ”Hon borde ta sånt här på stort allvar, företaget skriver ju att det är emot sånt här…” - Kvinnors upplevelser av arbetsgivarens arbete kring trakasserier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mimmi Åkerfeldt; Linnéa Antonsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med #Metoo blev trakasserier på arbetsplatsen ett högaktuellt och omdiskuterat ämne. Den rådande lagstiftningen ställer krav på att arbetsgivare ska tillhandahålla riktlinjer och rutiner som syftar till att minska förekomsten av trakasserier. LÄS MER

 2. 2. “Att kavla upp för solidaritet” - En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Axede; Clara Ringqvist; [2022-02-10]
  Nyckelord :risk communication; health communication; social marketing; risk perception; pandemic; covid-19; sensemaking; motivation; responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. LÄS MER

 3. 3. ATT AVVECKLA FACKNÄMNDER En undersökning av svenska kommuners riskmedvetenhet gällande avsektoriseringsreformer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Sjödin; [2022-02-08]
  Nyckelord :Avsektorisering; nämnder; svenska kommuner; kommunalförvaltning; omorganisering; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning svenska kommuner är medvetna om de risker som påtalas av forskare angående reformen avsektorisering. Undersökningen görs genom en kvalitativ innehållsanalys av policy-dokument som skrivits i förberedande syfte av sjutton svenska kommuner som genomfört reformer av typen avsektorisering. LÄS MER

 4. 4. Multiplikativt tänkande : En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 väljer att lösa divisionsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nariman Salame; Linnea Arvén; Fitore Bislimi; [2022]
  Nyckelord :Matematik; division; multiplikativt tänkande; lösningsstrategier; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka lösningsstrategier elever i årskurs 3 väljer att använda i division med hjälp av forskning. Studien syftar även till att redogöra kopplingar till elevernas multiplikativa tänkande och ta reda på om det finns samband mellan brister i division och brister i det multiplikativa tänkandet. LÄS MER

 5. 5. Folkesta kulturhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnea Jeglinska; [2022]
  Nyckelord :Eskilstuna; folkesta; kulturhus; culture centre; culture; education; city planning;

  Sammanfattning : The project is located in Folkesta in Eskilstuna, an area that is characterized by a small-scale residential area in close proximity to a shopping area. Currently, there is a lack of cultural activities for children in the area and the building will therefore be an important cultural hub. LÄS MER