Sökning: "Linnea Lindgren Kero"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Lindgren Kero.

 1. 1. Relaxin as a tool for pregnancy diagnosis in al-pacas : evaluation of the point-of-care test FASTest Relaxin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Lindgren Kero; [2019]
  Nyckelord :Alpaca; Relaxin; pregnancy diagnostics; point of care test; FASTest Relaxin;

  Sammanfattning : The alpaca is a South American camelid that originates from the Andes. Their popularity and numbers in Sweden and other western countries have increased over the last few decades and they are kept as pets and for their fleece (fiber). LÄS MER

 2. 2. Djurens betydelse för Krim-Kongo hemorragisk feber virus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnea Lindgren Kero; [2016]
  Nyckelord :Krim-Kongo hemorragisk feber virus; djur; fåglar; spridning;

  Sammanfattning : Krim-Kongo hemorragisk feber virus, CCHFV, orsakar en allvarlig hemorragisk febersjukdom med hög dödlighet hos människor. Den är utspridd över stora delar av den Gamla Världen, så som Afrika, Mellanöstern, Asien och sydöstra Europa. Viruset sprids med fästingar och replikeras i infekterade däggdjur samt hos struts. LÄS MER