Sökning: "Linnea Living Tronêt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Living Tronêt.

 1. 1. Kvinnornas krig : Kvinnors berättelser om hur det är att vara kvinna i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnea Living Tronêt; Isabella Elovaara; John Hansson Löjdqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kreativa arbetsmiljöer : Den fysiska kontorsmiljöns inverkan på medarbetarnas kreativitet och innovation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linnea Living Tronêt; Alexandra Larsson; Josephine Angbah; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER