Sökning: "Linnea Månsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnea Månsson.

 1. 1. Tävlingsmoment i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pontus Kozan; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; idrottsundervisning; konkurrens; tävlingsmoment.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten analyserar tävling i ämnet idrott och hälsa. Syftet är att belysa tävlingsmomentet i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Klassificering av engagemangsnivå hos en samtalsdeltagare med hjälp av maskininlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Ljung; Linnea Månsson; [2019]
  Nyckelord :Engagement; Facial Action Units; Machine learning; OpenFace; Paradigm; Social robot; Support Vector Machine.;

  Sammanfattning : The work presented in this study is based on the long-term goal of developing a social robot that can be involved in leading a conversation in a language café. In detail, the study has investigated whether it is possible to classify involvement with a conversation participant based on its facial expression and gaze two factors that previous studies have shown to be central to human engagement. LÄS MER

 3. 3. Storleken har betydelse : Om kontrollspann och ledarskapsroller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Broman; Frida Månsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi vill med följande studie skapa en större förståelse för kopplingen mellan breda kontrollspann och ledares prestationer och roller, vilket i förlängningen kommer att ha långtgående och långsiktiga konsekvenser för organisationers prestationer och effektivitet. ... LÄS MER

 4. 4. En praktisk studie kring utvecklingen av webbapplikationen Studentlunchen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Adlercreutz; Oskar Ahlstedt; Linnéa Bengtsson; Andreas Månsson; Gustaf Romell; Isak Stigson; Tobias Sund; Lisa Wedlund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report declares the experiences and results arrived from the development process around the e-shop Studentlunchen. Studentlunchen is a web application to be used by students to order lunch during weekdays. LÄS MER

 5. 5. Ebbas stil : En studie av Ebba von Sydow och hennes stilguide

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Erik Månsson; Linnéa Sjölund; [2007]
  Nyckelord :mode; journalistik; modejournalistik; självrepresentation; visuell analys; semiotik; modefotografi; fotografisk teori; genus;

  Sammanfattning : En analys av visuell självrepresentation inom fältet för Den Nya Modejournalistiken med fokus på Ebbas Stil - Guiden till en glammigare garderob av Ebba von Sydow. ... LÄS MER