Sökning: "Linnea Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Linnea Nilsson.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våldtäkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tanja Reljanovic; Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Caring; experience; nurse; rape; women; Erfarenheter; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; våldtäkt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är den första i sjukvårdskedjan som kvinnan som utsatts för våldtäkt möter på sjukhuset. Omvårdnadsarbetet efter en våldtäkt innebär att stärka kvinnans autonomi, skapa trygghet och göra en utförlig undersökning. LÄS MER

 2. 2. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnéa Nilsson; Julia Herlöfsson; [2021]
  Nyckelord :Delat ledarskap; Kommunikation; Chefer; Kvalitativ; Ledarperspektiv; Kön; För- respektive nackdelar; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning vid distansarbete under covid-19 : Betydelsen av socialt stöd och konflikt mellan arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnéa Nilsson; Sara Borén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 har distansarbetet i Sverige ökat markant. Att arbeta hemifrån har förändrat social arbetsgemenskap samt försvårat gränsdragning mellan arbete och fritid. LÄS MER

 4. 4. Marknadsundersökning av flexibilitet i sydsvenska elnät

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågeflexibilitet; flexibilitet; flexibelt elnät; marknadsundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kringgåendeläran vid gränsöverskridande surrogatarrangemang - En analys av hur kringgåendeläran kan motverka att svensk lag kringgås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; surrogatmoderskap; kringgåendeläran; fraude à la loi; evasion of law; surrogatarrangemang; kringgående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The prevalence of surrogacy in Sweden is increasing, even though Sweden's attitude to surrogacy always has been dismissive. The legal regulation regarding assisted reproduction and determination of parenthood is largely aimed at counteracting the existence of surrogacy. LÄS MER