Sökning: "Linnea Nordqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnea Nordqvist.

 1. 1. SEND NUDES! Media Preference Choices for Cybersex Engagement in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linnea Nordqvist; Anastasia Exner; [2020-09-03]
  Nyckelord :Long-distance romantic relationships; Cybersex; Communication technology; Media Synchronicity Theory; Media Richness Theory; Media preferences;

  Sammanfattning : Based on Media Richness Theory and Media Synchronicity Theory, the present study tests the theories' applicability in predicting media preferences to engage in cybersex among individuals involved in long-distance romantic relationships. The study examines and further develops the research field, testing for correlations between different demographic and relationship variables and medium preferences. LÄS MER

 2. 2. Denaturalise and Challenge Heteronormativity in the EFL Classroom : A queer analysis of Nancy Garden’s Annie on My Mind and the novel’s value in the EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Linnéa Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay focuses on how heteronormativity is depicted and challenged in Nancy Garden’s Annie on My Mind, and the value of using the novel in the Swedish EFL classroom in order to deconstruct and challenge heteronormativity. The point of departure is that dominating discourses produce knowledge and information in favour of heteronormativity, which results in the oppression of other sexualities, but also that normative expectations are limited to their context. LÄS MER

 3. 3. Demokratins vara eller inte vara i Sydöstra Asien : En fallstudie av Vietnams förutsättningar för demokratisering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Linnéa Nordqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Uttorkning av fukt i våtrumsytterväggar - En jämförelse mellan tre byggnadstekniska lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Karin Grimbe; Linnéa Nordqvist; [2005]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER