Sökning: "Linnea Norman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linnea Norman.

 1. 1. "Kommer Jorden att gå under?" : Förskollärares upplevelser av att arbeta tillsammans med barn för en ekologisk hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Norman; Jenny Persson; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Fenomenologi; Livsvärld; Barn; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskolepedagogiskt arbete med ekologisk hållbar utveckling. Detta görs genom att intervjua förskollärare som arbetar med ekologisk hållbar utveckling tillsammans med barn i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. ”I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory” : En kritisk diskursanalys av Donald Trumps tal under valåret 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Sonevik; Agnes Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Election; Political communication; Critical Discourse Analysis; Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Val; Politisk kommunikation; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : This study, ​“‘I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory’ - a Critical Discourse Analysis of Donald Trump's speeches during United States presidential election of 2016”​, examines the political communication through linguistic strategies throughout 10 of Donald Trump’s speeches from the Trump rallies during the election year 2016. In order to serve that purpose, this thesis investigates which ones of the discourses that dominates the republican agenda in this context. LÄS MER

 3. 3. Transport av styckegods på järnväg: en utredande studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Linnea Häggblom; Mikael Norman; [2017]
  Nyckelord :Intermodal terminal; dry port; break-bulk cargo; rational choice theory; benchmark; Intermodal kombiterminal; torrhamn; styckegods; rationella val teori; benchmark;

  Sammanfattning : In today´s society large quantities of goods are shipped both domestic in Sweden as well as across borders. The increasing flow of goods require higher demands on the capacity of the infrastructure and at the same time think and act for a sustainable environment. LÄS MER

 4. 4. En Sverigebild säger mer än tusen ord : hur bilden av Sverige formas på Svenska Institutet i Paris

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karl Brandin; Linnéa Jahn; [2015]
  Nyckelord :ALM; the Swedish Institute; the Swedish Institute Paris; the image of Sweden; promoting Sweden; nation branding; national identity; critical discourse analysis; exhibition; narration; museology; institutional theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores and discusses the discursive construction of the image of Sweden within the exhibition practice of the Swedish Institute in Paris, France (SI Paris). SI Paris is the only Swedish culture centre abroad and hosts several exhibitions portraying different elements of Swedish culture each year. LÄS MER

 5. 5. Frälsningsrörelse, kaninhål eller global rättvisefråga? : en diskursanalys av diskussionen om open access inom akademiska bibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linnéa Friberg; Anna Thordstein; [2015]
  Nyckelord :open access; kritisk diskursanalys; Fairclough; textanalys; akademiska bibliotek; bibliotekarier; forskare; forskningsfinansiärer;

  Sammanfattning : During the last years the scientific communication has undergone a series of changes. As a result new and different forms of publication and distribution of research has seen the light of day, one of these is open access. Open access as a concept was introduced in the beginning of the 21 ́st century. LÄS MER