Sökning: "Linnea Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Linnea Persson.

 1. 1. När blir liten tillräckligt stor? - En studie av bostadsfastigheter i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Nelly Persson; Linnea Fredriksson; [2024]
  Nyckelord :Bostadsfastighet; fastighetsstorlek; fastighetsbildningslagen; lämplighetskrav; bygglov; fastighetstaxering; tomt; planbestämmelser; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A property’s suitability is a central part of the Swedish Property Formation Act. It states that any creation or reformation of property must be suitable in regards to range, situation and other circumstances. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR: EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR UTIFRÅN TVÅ MILJÖER, AKTUELL FORSKNING OCH DEN SVENSKA RIKSFÖRENINGEN MOT ÄTSTÖRNINGAR; FRISK & FRI

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Covid-19; Ätstörning; Social Isolering; Sociala Medier; Ätstörningsvård; Ätstörningssymtom;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the perspective of the relationship and reasoning between the Covid-19 pandemic and eating disorders, which will be done based on two environments, current research and the Swedish National Association against Eating Disorders; Frisk & Fri. By using semi-structured interviews, this qualitative study can compare the responses with current research and see any similarities and differences around which effects the pandemic has generated. LÄS MER

 3. 3. "Det är barnets och mammans rättighet att inte separeras..." : Barnmorskornas erfarenheter av hud-mot-hudvård efter kejsarsnitt. En kvalitativ webbenkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Catalan Persson; Linnea Wik Reijonen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mödrars upplevelser av amning i Sverige inom barnets första levnadsår : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Shawali; Linnéa Persson; [2023]
  Nyckelord :Amning; mödrar; Sverige; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk rekommenderas som den enda energikällan för barn upp till sex månaders ålder. Efter detta rekommenderas delamning upp till två års ålder och gärna längre. De flesta mödrar önskar att amma sina barn, dock minskar antalet barn som helammas i Sverige. Amning bidrar till goda hälsoeffekter för både barn och mor. LÄS MER

 5. 5. Full fart i rutschkanan! : En studie om friktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Sjören Persson; [2023]
  Nyckelord :friction; research method; variation theory; preschool; Friktion; undersökande arbetssätt; variationsteorin; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute knowledge about children's understanding of the physical phenomenon of friction by conducting a planned learning activity together with the children. In the activity, the children had the opportunity to investigate high and low friction with varied materials in a slide. LÄS MER