Sökning: "Linnea Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Linnea Persson.

 1. 1. IS MICROSOFT TOO HIGH UP IN THE CLOUD(S)?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Nordlander; Emelie Persson; Linnea Svensson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : On the 18th of January 2022, Microsoft presented big news for one certain industry. They were about to make an acquisition, bigger than any previous ones, that would help them compete against other brands in the battle of the upcoming metaverse. LÄS MER

 2. 2. "Det är väldigt mycket stigma runt psykisk ohälsa" : En hermeneutisk studie om unga vuxnas självframställning på Youtube

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Hermansson; Frida Persson; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; YouTube; Sociala media; Sociala normer; Identitet; Självframställning; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker hur unga vuxna med psykisk ohälsa framställer sig själva på Youtube och de normer som finns kring denna framställning. Studiens empiri består av tio Youtubeklipp med deltagare i åldrarna 15–22 år. Nio av studiens deltagare är unga vuxna kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbetssätt med barn som har språkförsening : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare arbetar för att främja språkutvecklingen hos barn med språkförsening.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Persson; Emma Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Language delay; language development; preschool teacher; sociocultural; verbal language; Förskollärare; sociokulturell; språkförsening; språkutveckling; verbalt språk;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out how professional preschool teachers work to promote language development in children who have some form of language delay. We want to investigate which working methods the preschool teachers use to support those children with language delays in preschool. LÄS MER

 4. 4. ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Haugsnes; Linnéa Persson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Covid-19; ICA; Reklam; Dagligvaruhandel; Pandemi; Taylor’s six segment message strategy wheel; Bildsemiotiken; Reklaminnehåll;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll. Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategy wheel och bildsemiotiken. Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Den musikdidaktiska diamanten : Personella, materiella och organisatoriska förutsättningar för musikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnea Persson; Olle Mörkberg; [2021]
  Nyckelord :Music Preshool Didactics Organisation Competence; Musik Förskola Didaktik Organisation Kompetens;

  Sammanfattning : Denna studie har växt fram utifrån Malmö stads nulägesbedömning (2020) och de organisatoriska, materiella och personella förutsättningar i förskolan som presenterats däri. Efter vår läsning föddes ett intresse att studera musikundervisning i förskolan utifrån de begrepp som lyfts i rapporten. LÄS MER