Sökning: "Linnea Petersdotter Apelgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Petersdotter Apelgren.

  1. 1. Att bli, vara och göra ett motstånd : om camp som metod och strategi

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Linnea Petersdotter Apelgren; [2018]
    Nyckelord :Camp; Abjekt; Representation; Queer Fenomenologi; The Watermelon Woman; Cheryl Dunye;

    Sammanfattning : In this essay I aim to examine how camp could be used as a method in the reading of camp as a theory. This will be followed by an analysis of how The Watermelon Woman (Cheryl Dunye, 1996) could be seen as an expression of camp. I am intending to do so by using camp as a method combined with queer phenomenology and theory about social abjection. LÄS MER