Sökning: "Linnea Ranvinge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Ranvinge.

 1. 1. En morot från staten – Kvalificerade personaloptioner ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Ranvinge; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Personaloptioner; Incitamentsprogram; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alltsedan incitamentsprogrammen introducerades i Sverige med inspiration från USA i mitten på 1900-talet har beskattningen av dem orsakat såväl tillämpningsproblem som debatt. Det handlar om de situationer där ett företag erbjuder anställda aktier i bolaget antingen i form av värdepapper eller personaloptioner. LÄS MER

 2. 2. Datalagring kontra personlig integritet - Svensk rätt efter ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Ranvinge; [2014]
  Nyckelord :administrative law; förvaltningsrätt; EU-rätt; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2006 trädde datalagringsdirektivet i kraft med två terrorattentat i Europa i bagaget. Syftet var att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning gällande lagring av trafikuppgifter samt förenkla förebyggande och utredande av allvarlig brottslighet. LÄS MER