Sökning: "Linnea Rustad-Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Rustad-Karlsson.

  1. 1. "De jobbiga patienterna" Sjuksköterska-patientrelationer vid borderline personlighetsstörning

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Johanna Björklund; Linnea Rustad-Karlsson; [2013-01-25]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Borderline personlighetsstörning är en sjukdom som är svår att diagnostisera, en sjukdom vars orsaker ännu inte är klarlagda och patienter med denna diagnos upplevs som svåra att hantera. Syfte: Att undersöka närmare vad det är i mötet mellan sjuksköterskan och patienten med borderline personlighetsstörning som försvårar ett professionellt förhållningssätt. LÄS MER