Sökning: "Linnea Sindt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Sindt.

  1. 1. Behandlares syn på BBIC : Rättssäkerhet, delaktighet och att få sin röst hörd

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Ida Fransson; Linnea Sindt; [2010]
    Nyckelord :BBIC; legal security; participation; children s needs; documentation; BBIC; rättssäkerhet; delaktighet; barns behov; dokumentation;

    Sammanfattning : Då BBIC mötts av både positiv och negativ kritik ifrågasätter författarna vad BBIC gör för barnen. Syftet är att, utifrån behandlarens syn, undersöka vad BBIC bidragit till då det gäller att stärka barnets ställning och öka rättssäkerheten inom socialtjänstens öppenvård. LÄS MER