Sökning: "Linnea Sixtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Sixtensson.

  1. 1. Dietärt intag av nitrat ger signifikanta förbättringar i prestation under två timmar cykeltest

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Linnea Sixtensson; [2016]
    Nyckelord :Nitrat; nitrit; kväveoxid; prestation; mitokondrie; muskulär effektivitet; vasodilatation; oxidativ fosforylering;

    Sammanfattning : Bakgrund. De senaste årtiondena har betydelsen av nitrat, nitrit och kväveoxid (NO) ikroppen blivit känd. LÄS MER