Sökning: "Linnea Stensson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnea Stensson.

 1. 1. ”Med lite ramar att förhålla sig till kan jag släppa lös min kretivitet” –en kvalitativ studie om styrning av kreativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Asp; Linnea Stensson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Levers of Control; inre motivation; kreativitetstyper; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För företag är styrning och kreativitet två nödvändiga faktorer för långsiktig överlevnad. Genom att utgå från Levers of Control synliggörs att styrning kan främja kreativitet genom att inspirera, skapa en struktur och underlätta arbetet mot ett gemensamt mål. LÄS MER

 2. 2. Modskravallerna i Malmö, mest barnsligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Stensson; [2018]
  Nyckelord :contentious politics; discourse analysis; categorisation; identity; youth riots;

  Sammanfattning : This essay examines the mods riots in Malmö 1965. My aim with this essay has been to examine with discourse analysis how the riots and youth’s identity was constructed in media and what impact this had on the youth’s possibilities to forma a political agenda. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling mot Industri 4.0 : En kvalitativ studie om kompetensbehovets förändring mot en digitaliserad värld.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Stensson; Sofia Kalén; [2018]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; digitalisering; tillverkningsindustrin; automatisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”VERKTYGET SKAPAR EN TRYGGHET FÖR MIG MEN FRAMFÖRALLT FÖR BRUKAREN” En kvalitativ studie om digital transformation med teknisk implementering – ur ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Natalie Dalberg Larsson; Linnea Stensson; [2017-09-29]
  Nyckelord :förändringsarbete; kompetensutveckling; medarbetarperspektiv; digital transformation; teknisk implementering; deltagande; påverkbarhet; anpassning; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka de anställdas möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för den tekniska implementeringen och vilken betydelse möjligheten haft för upplevelsen av den nya teknikens användbarhet och tillgänglighet. Teori: Organisationsutveckling och förändringsarbete; Human Resources-perspektivet som utgångspunkt med Kotters (1992) modell för förändringsstrategi i åtta stadier som fundament. LÄS MER