Sökning: "Linnea Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Linnea Svensson.

 1. 1. Hållbarhetshjälten – illusion eller verklighet? : En kritisk diskursanalys av McDonald’s Sveriges hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnea Nord; Lovisa Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 3. 3. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. ”De måste ju lära sig det sociala sättet i leken för att kunna bli vuxna” : En kvalitativ studie om lekens betydelse för språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Svensson; [2020]
  Nyckelord :play; language development; teacher s perspective; year 1; learning; lek; språkutveckling; lärares syn; årskurs 1; lärande;

  Sammanfattning : Studien undersöker lärares uppfattningar om lekens betydelse i undervisningen. Syftet med studien är att få kunskap om lekens betydelse och funktion i svenskundervisningen i årskurs 1 samt lärares roll för att stötta och vägleda leken. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av palliativ sedering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Stenlund; Cornelia Svensson; [2019-08-01]
  Nyckelord :Palliativ sedering; Sjuksköterska; Erfarenhet; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård utgör en stor del av hälso-sjukvården och många människor världen över är i behov av detta när livet går mot sitt slut. Sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården för att lindra lidande och främja en värdig död. LÄS MER