Sökning: "Linnea Verdrengh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Verdrengh.

  1. 1. Personers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 2

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Anna Yngvesdotter Kaldemark; Linnea Verdrengh; [2019]
    Nyckelord :daily-life; diabetes type 2; person experience; resources; self-management;

    Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease which increased in many countries and is rated as a threat to the public health. In order to be able to handle the disease and prevent severe complications or even death, the person affected with diabetes mellitus type 2 should gather knowledge about the disease and take on great responsibility for proper treatment. LÄS MER