Sökning: "Linnea Weinz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Weinz.

 1. 1. I skuggan av en brottsutredning: En rättssociologisk undersökning om Polismyndighetens brottsofferstöd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Weinz; [2022-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The judicial system in Sweden has a tradition of focusing on the perpetrator of the crime. The lesser focus on victims may lead to a decreased focus on victims’ human rights. This raises the question of how victims of crime obtain their right to health and healthcare. LÄS MER

 2. 2. Den maskulina kvinnliga soldaten? : En innehållsanalys av Försvarsmaktens kampanjmaterial

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Weinz; [2019]
  Nyckelord :Försvarsmakten; genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER