Sökning: "Linnea Widell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Widell.

  1. 1. Möjligheter och begränsningar i molnet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

    Författare :Sanna Widell; Linnéa Levin; [2014]
    Nyckelord :Säkerhet i moln; PuL; personlig integritet;

    Sammanfattning : Idag väljer många företag och kommuner att placera data i molnet istället för på en lokal server, detta medför nya problem som tidigare inte varit aktuella. Datainspektionen har påpekat brister i hur två kommuner använder molntjänster för att lagra personlig data då de ställer sig tveksamma till molnleverantörernas hantering av data samt insynen till molnleverantörerena. LÄS MER