Sökning: "Linnea eng"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade orden Linnea eng.

 1. 1. What's the Problem with Gender Inequality? Poststructural Policy Analysis of Gender Equality Policies from County Administrative Boards in Sweden 2018-2020

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Petersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :Gender equality; policy analysis; county administrative boards;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to do a poststructural analysis of gender equality policies from four county administration boards in Sweden. The thesis aims to examine how the policies construct the problem with gender inequality and what subjects, effects and political implication the representation of the problem produces. LÄS MER

 2. 2. Att skapa relation till rum : en fältstudie i Moskva med skissande som metod

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alva Lindau; Linnea Nyman; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; fältstudie; skiss; skissande; rumslighet; plats; Moskva; rum; relation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Climate Neutral Management : Implement Circular Economy in the Construction Industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Science, Mathematics and Engineering Education Research (SMEER)

  Författare :Linnéa Weinesson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Project management; Construction industry; Waste management; 3R concept; Cirkulär ekonomi; Projektledning; Byggbranschen; Avfallshantering; 3R koncept;

  Sammanfattning : The construction industry releases a great amount of greenhouse gases to the atmosphere, uses loads of resources and generates a lot of waste. These actions are not sustainable, and the industry has therefore created a roadmap of how to become climate neutral until 2045. LÄS MER

 4. 4. Innovation Management and Simulations - Early innovative product exploration with modern working methods and technical simulations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Linnéa Härder; Ebba Blomberg Cedergren; [2019]
  Nyckelord :Technical Simulations; Product Concept Development; Exploration; Agile Methods; Simulation Driven Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod : en praktisk studie och en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnéa Sällström; Josefin Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hund; hullbedömning; prevalens; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Övervikt hos hundar är en av de vanligaste nutritionsrelaterade sjukdomarna med många konsekvenser bland annat i form av allvarliga följdsjukdomar. Övervikt beskrivs som en ackumulering av fettvävnad och definieras som en ökning av 15%, eller mer, av kroppsvikten jämfört med idealvikten. LÄS MER