Sökning: "Linus Östergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Östergren.

  1. 1. Vätgas som energilagringsmedium för energi från förnyelsebara energikällor

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Linus Östergren; [2019]
    Nyckelord :Vätgas; Bränslecell; Elektrolysör; off grid;

    Sammanfattning : En omställning till ett mer hållbart samhälle pågår både nationellt och internationellt. Arbete läggs på att öka andelen förnyelsebara energikällor där solceller är en populär produkt. När effekttopparna och de förnyelsebara energikällorna ökar i det svenska stamnätet så skapas ett behov av att lagra stora mängder energi. LÄS MER