Sökning: "Linus Adolfsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linus Adolfsson.

 1. 1. FinTech Start-up

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Linus Adolfsson; Eric Bonfre; Henrik Ivarsson; Felix Lissåker; Gustav Malmberg; Peter Möller; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nyckelfaktorer för en designs slutskede

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linus Adolfsson; Ludvig Hansson; Erik Vesterberg; [2012]
  Nyckelord :design; designprocess;

  Sammanfattning : The final stage of a designers work is always a bit tricky. Design is an abstract phenomenon and no one can tell when a design is really finished. The design process that designers work within has been thoroughly studied but cannot be truly mapped with strict constraints which the designer can follow to succeed. LÄS MER

 3. 3. Studenter och hemförsäkringar : En studie av köpbeteende vid högskolan i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Klas Adolfsson; Johan Isaksson; Linus Petersson; [2007]
  Nyckelord :Students; insurances; sevice marketing; consumer behavior; Studenter; hemförsäkringar; tjänstemarknadsföring; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Background and problemThe Student union and Länsförsäkringar in Jönköping has an agreement that provides students at Jönköping university with subsidized insurances. The fact that none of the mentioned parties knows what the insurance market at Jönköping university actually looks like makes this an interesting field to study. LÄS MER