Sökning: "Linus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Linus Andersson.

 1. 1. Samverkan i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rickard Andersson; Linus Rosén; [2019]
  Nyckelord :samverkan förskola förskoleklass;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och samverkar vid barnens övergång. För att göra detta användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes mestadels via direkta intervjuer, samt ett par via telefon. LÄS MER

 2. 2. Monitoring Air Quality in Ångström Cleanroom Laboratory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Linus Kanestad; Gustaf Andersson; Karl-Johan Hällgren; [2019]
  Nyckelord :Internet of things; Rasberry Pi; Radio;

  Sammanfattning : The air quality in the Ångström cleanroom was to be measured for monitoring and control purposes, with the measurements displayed on a website. To do this several sensors, micro controllers, means of communication, and ways to host the server were investigated. LÄS MER

 3. 3. Enligt lotsen : En studie om lotsars upfattning om kommunikationen med bryggteamet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Linus Andersson; Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Communication; pilot; Bridge Resource Management; Kommunikation; lots; Bridge Resource Management;

  Sammanfattning : Detta arbetet genomfördes med syftet att undersöka vad svenska hamnlotsar ansåg om kommunikationen med fartygets bryggteam och även utreda uppkomsten av eventuella kommunikationsbrister. I Sverige sker majoriteten av alla fartygsolyckor inom hamnområdet samt den största olyckskategorin är kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Nyckelord :Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Sammanfattning : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsbeteendets betydelse för intern effektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Christiansson; Linus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Leadership behavior; Middle manager; Internal effectiveness; Organizational change; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Mellanchef; Intern effektivitet; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en ökad förståelse för ledarskapsbeteendets betydelse för företags interna effektivitet. Fenomenet studeras under en organisationsförändring. LÄS MER