Sökning: "Linus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Linus Andersson.

 1. 1. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Språksvårigheter i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elina Andersson Hellberg; Linus Pagels; [2020]
  Nyckelord :Språksvårigheter; Idrott och Hälsa; Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt kommer att undersöka i vilken utsträckning elever med språksvårigheter påverkas av sina svårigheter under lektioner i ämnet idrott och hälsa. Då vi under arbetets gång har funnit att det finns relativt lite forskning på detta område har vi delat upp vår informationssökning och två delar. LÄS MER

 3. 3. The power of in-store technology : A qualitative study about how in-store technology creates value for Swedish retail companies and their customers.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Joakim Andersson; Linus Runesson; Casper Svensson; [2020]
  Nyckelord :Convenience; Customer engagement; Customer experience; Customer value; Frontline employees; In-store technology;

  Sammanfattning : With an ongoing development in technology, retailers faces new challenges in terms of higher customer expectations. To meet these expectations, retail companies can use in-store technology to enhance the shopping experience and to create more value. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Bluetooth 5.1 as an Indoor Positioning System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philip Andersson; Linus Persson; [2020]
  Nyckelord :Indoor Positioning System; AoA; RSSI; IMU; Sensor Fusion; Multipath Propagation; Inomhus positioneringssystem; AoA; RSSI; IMU; Sensor Fusion; Flervägsutbredning;

  Sammanfattning : There is a high demand for Indoor Positioning Systems (IPS) due to the wide application possibilities. The main issue for localization by wireless signals in an indoor environment is the multipath propagation problem. Multipath propagation occurs when signals reflects and refract from an object, changing the signals characteristics. LÄS MER

 5. 5. Legitimerad och stolt : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers resonemang kring införandet av en legitimation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Widbom; Linus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Hospital social worker; certification; dramaturgical perspective; theory of professsion Nyckelord: hälso- och sjukvårdskurator; legitimation; dramaturgiska perspektivet; professionsteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Certified and proud - A qualitative study of hospital social workers views on their establishment as a certified profession Supervisor: Mikael Sandgren The question of professional certification of hospital social workers in Sweden was first brought to attention by Akademikerförbundet SSR in 1958. More than 60 years later, on July 1st, 2019 the decision to make “hospital social worker” a certified profession was ratified by the Swedish government. LÄS MER