Sökning: "Linus Andersson"

Visar resultat 16 - 20 av 60 uppsatser innehållade orden Linus Andersson.

 1. 16. Explicit eller tyst kunskap – lärande mellan projekt i kommunal sektor : Kunskapsprocesser i kommunala projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Linus Andersson; [2016]
  Nyckelord :knowledge management; knowledge conversion; kunskapsprocesser; spiralmodellen; nonaka; takeuchi; projektledning; kommunal sektor; kommunal verksamhet; offentlig sektor; offentlig; tyst kunskap; explicit kunskap; knowledge management;

  Sammanfattning : Olika forskningsinitiativ har belyst vikten av att lära både i och mellan projekt, vilket medför att hela organisationen gynnas av lärande erfarenheter i slutändan. Lärande i och mellan projekt är således en kritisk framgångsfaktor för lyckade projekt i framtiden. LÄS MER

 2. 17. Googles sökmotor på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur fem mäklar- och fastighetsbyråer i Halmstad förhåller sig till Googles sökmotor i deras digitala kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Holmberg; Andreas Good; [2016]
  Nyckelord :Google; Googles sökmotor; nätverksmakt; gatekeeping; political economy.;

  Sammanfattning : Titel: Googles sökmotor på lokal nivå – En kvalitativ studie om hur fem mäklar- och fastighetsbyråer i Halmstad förhåller sig till Googles sökmotor i deras digitala kommunikation.Författare: Emma Holmberg och Andreas GoodHandledare: Linus AnderssonExaminator: Malin HallénTyp av arbete: KandidatuppsatsSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur anställda på fem mäklar- och fastighetsbyråer i Halmstad upplever att de använder Googles sökmotor i deras digitala kommunikation. LÄS MER

 3. 18. ”Vi behöver finnas i sociala medier” : - En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad interagerar med sina invånare med hjälp av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Lätt; Damir Grande; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; interagerande; kommun; Habermas offentlighetsteori; Tvåstegshypotesen;

  Sammanfattning : AbstractTitel: ”Vi behöver finnas i sociala medier” – En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad interagerar med sina invånare med hjälp av sociala medier.Författare: Alexander Lätt och Damir GrandeHandledare: Ebba SundinExaminator: Linus AnderssonTyp av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]Termin: VT-16Antal ord: 15 386Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur Göteborgs stad använder sig av sociala medier för att interagera med invånarna i staden, samt att undersöka hur Göteborgs stads framtida användning av sociala medier kan se ut såväl som att se hur Göteborgs stad fungerar som en opinionsbildare eller ej. LÄS MER

 4. 19. Sociala nätverkssidor - En varumärkesförmedlare på B2B-marknader. : En studie över större B2B-företags användande av sociala nätverk i ett brand equity-stärkande syfte.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linus Andersson; Anton Lange; [2015]
  Nyckelord :Brand equity; B2B; SNS;

  Sammanfattning : Social networks have become an important factor in today’s society. Companies as well as individuals are using these platforms to interact with one another on a daily basis. This phenomenon has mostly been acknowledged by companies on B2C markets where these social network sites are being used to communicate their brand. LÄS MER

 5. 20. Kreativt kapital : reflektioner kring arbetsprocess och förutsättningar inom filmkomposition.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Linus Andersson; [2015]
  Nyckelord :komposition; musik; filmmusik; kreativ process; film; filmkomposition;

  Sammanfattning : Självständigt konstnärligt masterarbete inom komposition. Reflektioner kring förutsättningar och kreativ process inom filmkomposition... LÄS MER