Sökning: "Linus Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Linus Eriksson.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. End-to-End Road Lane Detection and Estimation using Deep Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende; Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Malcolm Vigren; Linus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :deep learning; lane detection; active safety; machine learning; end-to-end;

  Sammanfattning : The interest for autonomous driving assistance, and in the end, self-driving cars, has increased vastly over the last decade. Automotive safety continues to be a priority for manufacturers, politicians and people alike. Visual-based systems aiding the drivers have lately been boosted by advances in computer vision and machine learning. LÄS MER

 3. 3. Styrning eller störning : En kvalitativ studie inom den offentliga sektorn

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linus Eriksson; Emil Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :Public sector; NPM; management control; professionalism; Offentlig sektor; NPM; styrning; professionalism;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att med hjälp av sjuksköterskor vid Landstingen i Värmland och Dalarna bidra till forskningen om hur sjuksköterskorna själva uppfattar att dagens NPM-influerade styrning inom vården påverkar deras förutsättningar att skapa värde. Frågeställningar • Vad är det som sjuksköterskorna själva uppfattar styr deras arbete? • Vilka områden upplever sjuksköterskorna påverkas av styrningen? • Vilka brister inom styrningen har sjuksköterskorna uppmärksammat och ser de några potentiella lösningar? • Hur anser sjuksköterskorna att förutsättningarna för värdeskapande påverkas av styrningen? Metod För att svara på studiens syfte har en kvalitativ ansats tagits. LÄS MER

 4. 4. Kampen om de stora pengarna : En kvalitativ studie om de svenska spelbolagens konkurrenskraft på den föränderliga spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anders Larsson; Linus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; marketing strategies; digital marketing; gambling-companies; gambling-company concerns; gaming market; betting; internet casino; brand; Marknadsföring; marknadsföringsstrategier; digital marknadsföring; spelbolag; spelbolagskoncerner; spelmarknaden; betting; internetcasino; varumärke;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to map how Swedish gaming companies and their gaming companies work to be competitive in a market characterized by high competition, and which are also facing a change in law. Method: This study has been based on a qualitative approach in the form of four interviews, two of which have been semi-structured personal interviews and two mail interviews. LÄS MER

 5. 5. Omkonstruktion av kilverktyg och flänsöppnare : till Simson Power Tools hydrauliska handpump

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Erik Eriksson; Linus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The company Simson Power Tools in Hofors manufactures and sells hydraulic power tools. One of the company’s product is a compact hydraulic hand pump. The pump is primarily used as a power source for jacks, but can also be used for other hydraulic tools. Two tools to which the pump is used for is a wedge tool and a flange opener. LÄS MER