Sökning: "Linus Erserum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Erserum.

  1. 1. Idella idrottsföreningar : att motivera ideellt arbete

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Linus Erserum; Åkesson Martin; [2014]
    Nyckelord :Ideellt arbete; Ideella idrottsföreningar;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Definitionen av en ideell förening är en förening som finns till för att främja sina medlemmars intressen.  I Sverige finns det ett brett intresse av att vara en del av och arbeta med ideella uppgifter. LÄS MER