Sökning: "Linus Haapala"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linus Haapala.

 1. 1. RF High Power Amplifiers for FREIA – ESS : design, fabrication and measurements

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Linus Haapala; Aleksander Eriksson; [2014]
  Nyckelord :RF power amplifier; ESS; 352 MHz;

  Sammanfattning : The FREIA laboratory is a Facility for REsearch Instrumentation and Acceleratior development at Uppsala University, Sweden, constructed recently to test and develop superconducting accelerating cavities and their high power RF sources. FREIA's activity target initially the European Spallation Source (ESS) requirements for testing spoke cavities and RF power stations, typically 400 kW per cavity. LÄS MER

 2. 2. Design och framtagning av diodbaserad mätutrustning för solinstrålning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Adam Saxén; Emelie Lindgren; Gustav Karlsson; Linus Haapala; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER