Sökning: "Linus Hagberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linus Hagberg.

 1. 1. Measuring and increasing performance of materials supply system

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Linus Hagberg; Victor Eriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gårdshubben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Linus Hagberg; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : My master’s thesis project is an exploration of how a new distributon model could be implemented in a swedish local food chain in order to make local food accessible and attractive to a larger group of people. The interest in local food is increasing rapidly in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Affärsmodeller i nya teknikbaserade företag

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Marcus Bexell; Linus Fransson; Linus Hagberg; Karl Lennartsson; Piotri Skupniewicz Neto; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER