Sökning: "Linus Hedqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Hedqvist.

  1. 1. Arbetar coworking space med tjänsteinnovation utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv, i så fall hur?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Martin Henriksson; Sarah Larsson; Linus Hedqvist; [2020]
    Nyckelord :innovation; innovationsteknik; tjänstelogik; tjänsteinnovation; tjänstefiering; coworking; samskapande;

    Sammanfattning : Examensarbetet syftar på att undersöka om verksamheter som driver ett coworking space utgår från ett tjänstelogiskt perspektiv. Under 2018 ökade antal coworking verksamheterna med 15,2% från året tidigare (Coworking Resources, 2019). LÄS MER