Sökning: "Linus Holmgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linus Holmgren.

 1. 1. ”Att vara flexibel i min position är väldigt viktigt” : En kvalitativ studie om flexibilitetens konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Linus Holmgren; Petter de Miranda; [2010]
  Nyckelord :numerär flexibilitet; krav; kontroll; funktionell flexibilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det postindustriella samhället har fått en ny syn på arbetaren där man ska vara självgående mångkunnig och flexibel, vilket är helt andra krav än de som fanns under industrialismen. Då en allt större konkurrens infinner sig på arbetsmarknaden, får företagen även en möjlighet att ställa ibland till synes orimliga krav på sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av avdelning 326 och 327 på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

  L3-uppsats, Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Carl-Henrik Holmgren; Linus Lexell Eriksson; Anders Lundblad; Ann-Ida Pettersson; [2007]
  Nyckelord :Barnsjukhus; fire safety evaluation; utrymning; ERM; CFAST; brandscenarier; critical conditions; PFS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of ward 326 and 327 at Queen Silvia Children’s Hospital in Gothenburg, Sweden. The patients at the ward are in many cases not able to evacuate without aid and are going to need assistance by staff in an emergency situation. LÄS MER