Sökning: "Linus Hultkrantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Hultkrantz.

  1. 1. Mixed Martial Arts, ett slag för svensk idrott : En kvanitativ studie om en banbrytande produkt och dess förutsättningar för att lyckas i Sverige

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :David Ek; Linus Hultkrantz; [2009]
    Nyckelord :kampsport; marknadsföring;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGENUppsatsens titel:Mixed Martial Arts, ett slag för svensk idrott.Nivå:Kandidatexamen i ekonomi på Handelshögskolan, Umeå universitetFörfattare:David Ek och Linus HultkrantzHandledare:Håkan BoterNyckelord:(UFC), Marknadsmixen, Segmentering, Integrated Marketing Concept (IMC), SWOT, EventMarknadsföring, Virus Marknadsföring och Gerilla MarknadsföringMixed Martial Arts (MMA), Kampsport, Ultimate Figthing ChampionshipSyfte:(MMA) i Sverige och vilka marknadsföringskanaler som ger den största genomslagskraftensamt att se vilket påverkan UFC har haft på de svenska åskådarna av MMA. LÄS MER