Sökning: "Linus Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Linus Jönsson.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisorsprofessionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oliver Åkvist; Linus Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Digitization; Auditing; Cloud services; Automation; Big data; Profession; Theory of professions.; Digitalisering; Revision; Molntjänster; Automatisering; Big data; Profession; Professionsteori.;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Digitaliseringen är en process som påverkar stora delar av samhället. Tidigare studier har påvisat att digitaliseringen har lett till förändringar av olika professioner, vilka kan beskrivas som yrkesgrupper som uppfyller vissa kriterier. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter platsspecificitet i fysisk planering. : Stadsomvandlingsprojektet Köge Kysts förhållande till plats och inverkan av planeringsideal.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Peder Jönsson; Linus Grube Olsson; [2021]
  Nyckelord :Køge Kyst. Søndre Havn; Site; Site-specificity; Planning ideal; Urban transformation; Urban planning; Köge Kyst; Söndre Havn; Plats; Platsspecificitet; Planeringsideal; Stadsomvandling; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar i första hand hur stort utrymme begreppet platsspecificitet får i dagens stadsplanering. I andra hand ser studien på hur plats i en allt mer generaliserad stadsplanering förhåller sig till dagens planeringsideal. LÄS MER

 3. 3. PAN-Analys av IKEA TRÅDFRI. : En fördjupning av säkerhetsrisker kopplade till OTA-uppdateringar inom IKEA TRÅDFRI:s PAN.

  M1-uppsats,

  Författare :Linus Jönsson; Oscar Schenström; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; IKEA TRÅDFRI; Zigbee; Zigbee Certifiering; Personal Area Network PAN ; Over-The-Air OTA ; Message Queuing Telemetry Transport MQTT ;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to elaborate security risks with OTA updates within TRÅDFRI:s PAN. To ensure that today’s IoT devices maintains a high and robust standard to protect end-user’s integrity. LÄS MER

 4. 4. Uppkopplad eller bortkopplad : Internets påverkan på sjömän

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Linus Woxell; Joakim Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Shippng; Mental health; affinity; social contact; Online; Internet effects; Sjöfart; psykisk hälsa; samhörighet; social kontakt; uppkoppling; internets påverkan;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa och stress är ett stort problem i dagens samhälle och det gäller även i sjöfartsbranschen. Påverkan av dessa problem vid den isolering som en sjöman utsätts för kan vara stor. Mobilen och internet har hjälpt till att minska utsträckningen av isolering men kan det skapa nya problem är frågan. LÄS MER

 5. 5. Förstudie på tillståndsbaserat underhåll för IKEAs industrigrupp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Linus Jönsson; [2013]
  Nyckelord :tillståndsbaserat underhåll; vibrationsmätning; underhåll; underhållsstrategi; driftsäkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An efficient maintenance process is one of the cornerstones in our lean program (SWOP) and has a great impact on our operational performance globally. Condition based maintenance is about maintaining the correct equipment at the right time. CBM is based on using real-time data to prioritize and optimize maintenance resources. LÄS MER