Sökning: "Linus Larsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Larsén.

  1. 1. Online dispute resolution och artificiell intelligens : en överblick

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Linus Larsén; [2017]
    Nyckelord :Rättsinformatik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER