Sökning: "Linus Liljeqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linus Liljeqvist.

 1. 1. The IPO Process as a Hybrid Temporary Organization - Coordinating common ground between the firm, investment bank and legal adviser through cross-boundary mechanisms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linus Liljeqvist; Simon B. Lindbo; [2020-06-24]
  Nyckelord :IPO process; hybrid temporary organization; cross-boundary coordination; common ground for knowledge sharing; display and representation practices; clear role structure; firm; investment bank; legal adviser;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Hantering av övergången från ägarledning till ägarstyrning. Entreprenörens och styrelsens roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Liljeqvist; Rundström Victor; [2018-08-27]
  Nyckelord :Ägarledning; Ägarstyrning; Entreprenörens roll; Ägardirektiv; Entreprenöriell kontroll; Rollspecialisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER