Sökning: "Linus Nordin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linus Nordin.

 1. 1. En flödesanalys hos Saltå Kvarn - med fokus på två produkter

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Delil Dölcü; Linus Nordin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att studera produktionsflöden i företaget Saltå Kvarn. Efter ett tidskrävande avgränsning i företaget hittades det till slut vilka två produkter som skulle analyseras. Dessa två produkter är röda linser 500 g och russin 500 g. LÄS MER

 2. 2. Bostadsförsörjning till studenter - En kvalitativ undersökning av Malmös studentbostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linus Nordin; Dennis Johansson; [2019]
  Nyckelord :Studentbostäder; Investering; Nyproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur aktörer på bostadsmarknaden ser på att producera och äga studentbostäder, samt vilka möjliga åtgärder som kan främja produktionen. Uppsatsen skall även undersöka studenters möjlighet att bo i Malmö. Kvalitativ metod används för att besvara uppsatsens frågeställning. LÄS MER

 3. 3. Cause Related Marketing -  The determining factors behind consumers’ intention to participate in different types of Cause Related Marketing campaigns

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linus Johansson; Caroline Liljenberg; Cajsa Nordin; [2016]
  Nyckelord :Cause Related Marketing | Marketing strategy | CSR | Consumer Behaviour | Participation Intentions | Nonmonetary | Monetary | Sweden |;

  Sammanfattning : Purpose - To extend the understanding of the determining factors behind consumers’ intention to participate in Cause Related Marketing campaigns and how they differ depending on if the campaign is monetary or nonmonetary. Design/methodology/approach - Drawing on Cause Related Marketing literature, 10 hypotheses were tested through regression analysis and ANOVA. LÄS MER

 4. 4. Branding Sweden : A study of social media driven democracy and its implications

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Camilla Nordin; Daniela Schwartz; Linus Stridfelt; [2013]
  Nyckelord :Nation branding; national identity; control; power; structure; democracy; social media; branding;

  Sammanfattning : The general purpose of this qualitative study is to investigate the implications in regard to power, structure and control connected to the project Curators of Sweden. The study looks at nation branding through the use of social media. LÄS MER