Sökning: "Linus Oskarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linus Oskarsson.

 1. 1. Patienters upplevelse av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christoffer Gustafson; Linus Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; upplevelse; hjärtinfarkt; rädsla; trötthet; gruppträning; välbefinnande;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Den medicinska och kirurgiska behandlingen av hjärtinfarkt har förbättrats under åren och fler överlever en hjärtinfarkt idag. En prevention för att inte drabbas av en hjärtinfarkt är bland annat fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Idrottsföreningar och deras varumärke - En studie av profilering och sponsring inom den nordvästskånska elitidrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Nilersköld; Jessica Thern; Sven Boström-Svensson; Linus Oskarsson; [2010]
  Nyckelord :Varumärke; sponsring; profilering; idrottsföreningar; brand extension; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa en djupare förståelse för hur svenska elitföreningar aktivt arbetar med sitt varumärke i sin profilering gentemot tänkbara intressenter så som supportrar och sponsorer. Metod: Uppsatsen är kvalitativ och deskriptiv i sin utformning och den insamlade empirin kommer från semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER