Sökning: "Linus Roxbergh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linus Roxbergh.

 1. 1. Language Classification of Music Using Metadata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Linus Roxbergh; [2019]
  Nyckelord :Music; Metadata; Language; Classification; Machine Learning; Spotify; Multiclass; Feature Importance;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how metadata from Spotify could be used to identify the language of songs in a dataset containing nine languages. Features based on song name, album name, genre, regional popularity and vectors describing songs, playlists and users were analysed individually and in combination with each other in different classifiers. LÄS MER

 2. 2. Att förutspå värdet på Bitcoin med Twitter : En studie om analys av tweets och dess påverkan på priset på Bitcoin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Shadman; Linus Roxbergh; [2018]
  Nyckelord :bitcoin; kryptovalutor; twitter; sentimentanalys; word of mouth; WOM;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om uppmätt sentiment på Twitter kan vara en förutsägande faktor för priset på Bitcoin. En kvantitativ undersökning genomförs med regressionsmodeller där data inhämtas från Twitter i realtid. LÄS MER