Sökning: "Linus Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linus Sandberg.

 1. 1. Att följa Vägen : En narratologisk analys av daoistisk tematik i filmen Kung Fu Panda

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Daoism; Kung Fu Panda; narratology; popular culture; film; daoism; Kung Fu Panda; narratologi; populärkultur; film;

  Sammanfattning : The following study is an analysis of religious themes within popular culture. The research material is the animated DreamWorks film Kung Fu Panda. The study uses a narratological method of analysis to investigate themes from the Daoist religion and how they are expressed in the film. LÄS MER

 2. 2. "Har det blivit bättre?" : En kvalitativ innehållsanalys av hur islam presenteras i läroböcker för gymnasiet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Islam; Muslims; textbooks; portrayal; qualitative content analysis; islam; muslimer; läroböcker; presentation; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of the following study is to examine the portrayal of Islam in Swedish textbooks for upper secondary education, as well as to compare how the textbooks present Islam with how they present Christianity. The textbooks used in this study have been examined using a qualitative content analysis. LÄS MER

 3. 3. Responstid på webbsidor : En kvalitativ studie om responstid och användarmedverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kimmo Sormunen; Linus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :monitoring; performance; performance test; response time; requirements; user participation; usability test; web application; användbarhetstest; användarmedverkan; krav; monitorering; prestanda; prestandatest; responstid; webbapplikation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att responstid har stor inverkan på användarens upplevelse online. Trots det saknas tydliga metodiker för hur man ska arbeta med responstid. Med detta i åtanke blev studiens syfte att undersöka hur företag bör arbeta med responstid i webbapplikationer och huruvida man bör ta hjälp av användare i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Developing design guidelines for load carrying sheet metal components with regards to manufacturing method

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Linus Gillberg; Christoffer Sandberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Load carrying brackets in the engine room of Scania's busses are almost exclusively manufactured through bending of sheet metal. It is believed that pressing, rather than bending, could result in lighter components. LÄS MER

 5. 5. En "förändrad" och "starkare" översiktsplanering?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sandberg Linus; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien av en ”förändrad” och ”starkare” kommunal översiktsplanering har sin bakgrund i en uppmålad problembild kring ett genomförande eller implementerande av den kommunala översiktsplanen – i ”glappet” mellan översiktsplanen och detaljplanen – samt i de högst påtagliga planpolitiska diskussioner som förs kring en starkare översiktsplanering. Vidare visar forskningsöversikten på hur den svenska planeringen har stått under ett antal större förändringar. LÄS MER