Sökning: "Linus Sjöström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Linus Sjöström.

 1. 1. Gestalta en pandemi : En gestaltningsanalys av Sveriges kriskommunikation under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Pettersson; Linus Sjöström; [2022]
  Nyckelord :pandemic; crisis communication; framing theory; frame; CERC; government; press conference; pandemi; kriskommunikation; gestaltning; inramning; CERC; regering; presskonferens;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en av de största kriserna på flera decennier och har gjort att Sveriges regering stått inför en situation där kriskommunikation krävs. En av de primära kommunikationsmedel som Sveriges regering har använt under pandemin är presskonferenser. LÄS MER

 2. 2. Detecting SQL Injection Attacks in VoIP using Real-time Deep Packet Inspection : Can a Deep Packet Inspection Firewall Detect SQL Injection Attacks on SIP Traffic with Reasonable Performance?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linus Sjöström; [2019]
  Nyckelord :DPI SQL;

  Sammanfattning : The use of the Internet has increased over the years, and it is now an integral part of our daily activities, as we often use it for everything from interacting on social media to watching videos online. Phone calls nowadays tend to use Voice over IP (VoIP), rather than the traditional phone networks. LÄS MER

 3. 3. How Certificate Transparency Impact the Performance

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linus Sjöström; Carl Nykvist; [2017]
  Nyckelord :SCT; Certificate Transparency; CT; Network Performance; TLS; OCSP; X.509;

  Sammanfattning : Security on the Internet is essential to ensure the privacy of an individual. Today, Trans- port Layer Security (TLS) and certificates are used to ensure this. But certificates are not enough in order to maintain confidentiality and therefore a new concept, Certificate Trans- parency (CT), has been introduced. LÄS MER

 4. 4. Förkortade ledtider genom förbättrade leverantörsrelationer : En arbetsmodell för problemlösning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linus Larsson; Jacob Sjöström; [2016]
  Nyckelord :Lean production; Logistik; Supply Chain Management; Ledtider; Leverantörsrelationer; Kapitalbindning; Servicenivå;

  Sammanfattning : Med detta examensarbete vill vi utveckla kunskaper om hur logistikaktiviteter utförs hos ett företag med en varierande efterfrågan. Vidare vill vi presentera en arbetsmodell samt ge förbättringsförslag som kan minska eller eliminera företagets upplevda problem vad gäller ledtider, leverantörsrelationer och servicenivå kontra kapitalbindning. LÄS MER

 5. 5. Beslut som fattas är inte bättre än den information besluten grundas i

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rickard Sjöström; Emil Mårtensson; Linus Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Controller; decision basis; information quality; information overload; Controller; beslutsunderlag; informationskvalité; informationsöverflöd;

  Sammanfattning : Over the last 25 year IT development has greatly influenced the waycompanies are managed, the tremendous growth in the information society has made a huge amount of information extremely accessible. This has resulted in the problem of information overload where the large amount of information can affect the quality of a decision basis collected by a controller. LÄS MER