Sökning: "Linus Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Linus Svensson.

 1. 1. ATT VÅRDA PERSONER MED DEMENSSJUKDOM UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellinor Virtanen; Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :caring; dementia; experiences; nurses.; demens; sjuksköterskor; upplevelser; vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård av personer med demenssjukdom kan ske i olika vårdmiljöer. Som sjuksköterska kommer många möten med personer med demenssjukdom att ske, oavsett arbetsplats. Sjuksköterskor ska kunna ta självständiga beslut som främjar patientens hälsa och lindrar lidande. LÄS MER

 2. 2. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. The power of in-store technology : A qualitative study about how in-store technology creates value for Swedish retail companies and their customers.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Joakim Andersson; Linus Runesson; Casper Svensson; [2020]
  Nyckelord :Convenience; Customer engagement; Customer experience; Customer value; Frontline employees; In-store technology;

  Sammanfattning : With an ongoing development in technology, retailers faces new challenges in terms of higher customer expectations. To meet these expectations, retail companies can use in-store technology to enhance the shopping experience and to create more value. LÄS MER

 4. 4. Renhet och status : En studie om relationen mellan sjuksköterskeprofessionens arbete och interna statusfördelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Profession; Status; Nurse profession; Purity; Work; Profession; Status; Sjuksköterskeprofession; Renhet; Arbete;

  Sammanfattning : Health care-organizations in Sweden are trying to replace the nursing profession in matters that the nurses are trained to do - which is care-related work – while it is only occasionally due to a lack of nurses. While this is happening, the care-related aspect of the profession is said to be the most appealing quality for people who wish to become nurses; “to make adifference for people in need”. LÄS MER

 5. 5. Debt Funds : Alternative Financing on the Swedish Real Estate Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Bank och finans; KTH/Bank och finans

  Författare :Victor Holmen; Linus Svensson; [2019]
  Nyckelord :Debt funds; Real Estate; Alternative financing options; Swedish Real Estate Market; Skuldfonder; Fastigheter; Alternativa Finansieringslösningar; Svenska Fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Banks have become increasingly restrictive in their lending towards real estate, a development that is expected to continue due to further regulations, such as the Basel framework, and the emergence of new alternative financing options. As described by interview respondents, companies have shown an increased preference for a mix of capital sources following the financial crisis of 2008, which has led to an increase in demand on the capital and alternative markets. LÄS MER