Sökning: "Linus Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Linus Svensson.

 1. 1. Ledarskapsförmågor som kapital och strategi : Studenters värdering och avsedda bruk av ledarskapsförmågor för att positionera sig i arbetslivet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership is attributed great effect on organizations’ working-environment, effectiveness and profit. Leadership is also associated to managers, but leadership skills is not described as necessary for becoming a manager. LÄS MER

 2. 2. The Hemköp Case

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Hallin; Linus Svensson; Veronica Ågren; Grant Boyle; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ATT VÅRDA PERSONER MED DEMENSSJUKDOM UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellinor Virtanen; Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :caring; dementia; experiences; nurses.; demens; sjuksköterskor; upplevelser; vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård av personer med demenssjukdom kan ske i olika vårdmiljöer. Som sjuksköterska kommer många möten med personer med demenssjukdom att ske, oavsett arbetsplats. Sjuksköterskor ska kunna ta självständiga beslut som främjar patientens hälsa och lindrar lidande. LÄS MER

 4. 4. The Captivated Brand Consumer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Hallin; Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER