Sökning: "Linus Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Linus Sverige.

 1. 1. Förslag på innovativa VA-lösningar till Hemfosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ísak Guðnason; Alicia Bizet; Axel Krögerström; Linus Johansson; Ellen Lidström; Matilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Grå- och svartvattenseparering; Återanvändning av regnvatten; Vattenförsörjning; Avlopp; Dagvattenhantering; Vattenförbrukning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar olika vatten- och avloppslösningar vid en eventuell exploatering av samhället Hemfosa i Haninge kommun. Hemfosa är idag hem till ungefär hundra personer och är inte anslutet till den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. LÄS MER

 2. 2. Valfilmens roll i Sverige under andra världskriget : En undersökning av valfilmernas budskap under krigstiden 1939–1945

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bergstrom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research was to examine what message the political parties in Sweden wanted to convey in election films during the years 1939-1945. The goal was to discover both explicit and implicit messages. To conduct this research, a content analysis with a rhetorical focus was used. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av värmeförluster genom kantbalk vid användning av golvvärme : En simuleringsundersökning i COMSOL Multiphysics

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linus Dahlin; Marcus Hedman; [2018]
  Nyckelord :COMSOL; Edge beam; Energy usage; Thermal needs; Underfloor heating; COMSOL; Energianvändning; Golvvärmesystem; Kantbalk; Värmebehov;

  Sammanfattning : I Sverige ställs allt högre krav på nya byggnader genom bestämmelser och lagar som påverkar energianvändningen. Byggnader kan värmas upp med hjälp av olika typer av distributionssystem såsom radiatorer och golvvärme. Värmebehovet hos byggnaden baseras på hur mycket värmeenergi som behövs för att uppnå termisk komfort. LÄS MER

 4. 4. Enligt lotsen : En studie om lotsars upfattning om kommunikationen med bryggteamet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Linus Andersson; Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Communication; pilot; Bridge Resource Management; Kommunikation; lots; Bridge Resource Management;

  Sammanfattning : Detta arbetet genomfördes med syftet att undersöka vad svenska hamnlotsar ansåg om kommunikationen med fartygets bryggteam och även utreda uppkomsten av eventuella kommunikationsbrister. I Sverige sker majoriteten av alla fartygsolyckor inom hamnområdet samt den största olyckskategorin är kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Den svenska vallanläggningens ursprung: Låt brons och keramik leda vår väg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linus Olsson Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Rampart enclosure; hill fort; Baltic Sea; Sweden; bronze; Bronze Age; ceramics; Lausitz; Únětice; enclosures; trade; bronsålder; brons; vallanläggning; fornborg; Sverige; keramik; Östersjön;

  Sammanfattning : The function and symbolism of the Swedish bronze age rampart enclosures has been debated since the late 1800´s. Arguments highlighting their function as fortifications and/ or as ritual centres has been passed back and forth in what today seems to be a subject in a standstill. LÄS MER