Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Hasslebäcken En studie av vattenkvalitet,vandringshinder och potentiellareproduktionsbiotoper för öring

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Julius Jarving Ohlsson; Linus Welander; [2016]
    Nyckelord :Trout; fish barrier; benthic macroinvertebrates; stream; eutrophication.;

    Sammanfattning : This paper is about analyzing water quality of a stream that flows in southwest of Swedencalled Hasslebäcken. The stream is a tributary of Suseån and has its springs in the naturereserve Biskopstorp and flows through a mixed landscape of mostly spruce forests andagriculture land. LÄS MER