Sökning: "Linux"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade ordet Linux.

 1. 1. Emulering av c-applikationer för ett inbyggt system i Linuxmiljö

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marika Logge; [2021]
  Nyckelord :Emulator; embedded systems; Linux; FreeRTOS; Emulator; inbyggda system; Linux; FreeRTOS;

  Sammanfattning : I det här arbetet har en emulator till DeLavals inbyggda system IOM 200 utvecklats i en Linuxmiljö. Konceptet har varit att implementera en emulator i DeLavals testprocess för mjukvaran i ett inbyggt system. Syftet med emulatorimplementationen var att underlätta utvecklingen av mjukvaran genom att ta bort beroendet av hårdvaran. LÄS MER

 2. 2. Framework to set up a generic environment for applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Ruben Das; [2021]
  Nyckelord :containers; docker; orchestration; kubernetes; infrastructure as code; terraform; mtte;

  Sammanfattning : Infrastructure is a common word used to express the basic equipment and structures that are needed e.g.  for a country or organisation to function properly. The same concept applies in the field of computer science, without infrastructure one would have problems operating software at scale. LÄS MER

 3. 3. Creating Digital Twin Distributed Networks Using Switches With Programmable Data Plane

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Rasmus Larsson; [2021]
  Nyckelord :P4; Programmable switches; SDN; Network Virtualisation; Ethernet VPN; VPN; BMv2;

  Sammanfattning : The domain specific language P4 is a novel initiative which extends the Software-Defined Networking (SDN) paradigm by allowing for data plane programmability. Network virtualisation is a class of network technologies which can be used to abstract the addressing in a network, allowing multiple tenants to utilise the network resources while being agnostic to the underlying network and the other tenants. LÄS MER

 4. 4. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 5. 5. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER