Sökning: "Liquidity Trap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Liquidity Trap.

 1. 1. Negativ ränta - positivt för konsumtionen? : En empirisk studie om hur negativ reporänta påverkar hushållens konsumtion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Andersson; Theo Herold; [2020]
  Nyckelord :Negative repo rate; consumption; liquidity trap; vector autoregression; Negativ reporänta; konsumtion; likviditetsfälla; vektor autoregression;

  Sammanfattning : Utifrån en VAR-modell analyseras hur hushållens konsumtion påverkats av negativ reporänta i Sverige. I slutet av 2014 införde Riksbanken negativ reporänta med argumentet att det stimulerar ekonomin på samma sätt som vid positiv ränta. LÄS MER

 2. 2. Negative Interest Rates Effect Economic Stability

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Marko Nikolic; Miriam Homsi; [2018]
  Nyckelord :negative interest rates; central banks; monetary policy;

  Sammanfattning : Today's monetary policy is a historic one, where the introduction of negative interest rates has started a new "age" of unconventional monetary policy and some argue that there is a need for further unconventional monetary tools. The purpose of this thesis is to analyze negative interest rates, how they came to be, what long-term eect they have on economic stability and if its possible to get out. LÄS MER

 3. 3. Government Spending Multipliers in a Liquidity Trap: Evidence From a Panel of Advanced Economies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Robert Boyle; [2017]
  Nyckelord :Government Spending; Liquidity Trap; New Keynesian; State-Dependent; Local Projection;

  Sammanfattning : When interest rates are close to their zero lower bound, much of New Keynesian theory suggests that government multipliers are elevated and provides clear mechanisms that generate these larger multipliers. However, empirical evidence on both the size of multipliers and the predicted channels is more mixed. LÄS MER

 4. 4. Likviditetsfällan går igen : Fallet USA 2008/09

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Gustafsson; Elin Lundgren; [2009]
  Nyckelord :makroekonomi; likviditetsfälla; amerikansk ekonomi;

  Sammanfattning : Likviditetsfällan är en ekonomisk anomali där expansiv penningpolitik blir verkningslös för att transmissionsmekanismen genom vilken penningmängdsökningar påverkar produktionen inte fungerar normalt. Makroteorin tenderar att bortse från de delar av teorin som krävs för att analysera likviditetsfällan. LÄS MER