Sökning: "Liridon Rrmoku"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Liridon Rrmoku.

  1. 1. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
    Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

    Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER