Sökning: "Lisa Åkerlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lisa Åkerlund.

 1. 1. Fysioterapeuters hälsofrämjande insatser inom elevhälsan : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ronja Brewitz; Lisa Åkerlund; [2021]
  Nyckelord :Elevhälsan; fysioterapeuter; hållbarhet; hälsofrämjande; skolan;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Sveriges skolor ska kontinuerligt arbeta med elevhälsan och det finns lagar som kräver att ett elevhälsoteam ska innefatta olika professioner. Fysioterapeuter är en profession som ej anses självklar inom elevhälsan i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Exploring the role of gender : A study of the recruitment process within the private and financial sector in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Boman; Stina Åkerlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Even though there are more women that attend, and graduate, from higher education in Sweden there are still few women on an executive level within companies. Hence, it is crucial to understand the recruitment process and its influence on the segregation on the labour market. LÄS MER

 3. 3. Lek är för barn, arbete är för vuxna, eller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Åkerlund; Lisa Palsdottir; [2011]
  Nyckelord :executive functions; dissociation; adult; attachment; play; playfulness.; Social Sciences;

  Sammanfattning : An attempt to assemble play and dissociation through their common base, attachment, is presented. The Adult Playfulness Scale (APS) was given to 60 university students whereby eight with high scores on the APS and nine with low scores on the APS were selected for the second part of the study. LÄS MER

 4. 4. Drivkrafter och hinder för samverkan : En studie inom bil- och komponenttestverksamheten i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Katarina Åkerlund; Lisa Bäckvall; [2006]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Trippelhelix; Samverkan; Nätverk;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna rapport har som syfte att identifiera drivkrafter och hinder för samverkan inom och mellan företag – samhälle – universitet i bil- och komponenttestverksamheten i Norrbotten. Detta uppfylls genom att beskriva de olika initiativ för samverkan som i dagsläget finns inom de olika sfärerna. LÄS MER