Sökning: "Lisa Östlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lisa Östlin.

 1. 1. En utvärdering av bestämmelserna om återupptagande av förundersökning och rätten till rättsligt biträde i resningsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Östlin; [2019]
  Nyckelord :Resning; återupptagande av förundersökning; rätt till rättsligt biträde;

  Sammanfattning : År 2013 infördes två lagbestämmelser som är tänkta att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för enskilda i resningsärenden. Den ena är 58 kap. LÄS MER

 2. 2. Är hjärt- och lungräddning en självklarhet? En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder och upplevelser i samband med ej HLR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elin Göthe; Lisa Östlin; [2011]
  Nyckelord :HLR; beslutsprocess; ej hlr; delaktighet; hjärtstopp; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Varje år drabbas cirka 3000 människor av hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Behandling vid ett inträffat hjärtstopp är hjärt- och lungräddning, HLR, vilket innefattar bröstkompressioner, inblåsningar och eventuellt defibrillering. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter samlingens innebörd i förskolan : - ett lärarperspektiv -

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Östlin; Lisa Bååth; [2007]
  Nyckelord :Förskola; samling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om samlingens innebörd i förskolan. Samlingen är en del av den vardagliga verksamheten i förskolan. Det är en pedagogstyrd aktivitet som ofta innehåller upprop, sång, samtal, berättelser och olika teman. LÄS MER