Sökning: "Lisa Abelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Abelin.

 1. 1. Vad har hänt med alg- och fisksamhällena längs östra Ölands kust från 1930 och framåt? : (Intervjuer med människor som levde och verkade på Östra Öland)

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Lisa Rydberg Abelin; [2015]
  Nyckelord :Intervjustudie; Öland; blåstång Fucus vesiculosus ; eutrofiering; rödmossa Polysiphonia fucoides ; fisksamhälle; Östersjön;

  Sammanfattning : Östersjön är ett stressat hav som i stor utsträckning påverkas av mänskliga aktiviteter, och under de senaste 100 åren har mycket i ekosystemet förändrats. I Östersjön har blåstången en viktig och dominerande roll på grunda hårdbottnar, då den bildar sammanhängande vegetationsbälten som utgör habitat för andra organismer. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnad av patienter med intravenöst drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lisa Abelin; Sylvia Rosinski; [2009]
  Nyckelord :Nursing; drug abuse; meeting; attitudes; health care.; Sjuksköterska; drogmissbruk; mötet; attityder; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med ett intravenöst drogmissbruk (IDU). Bakgrund: Sjuksköterskor har ofta bristande kunskap om droger och om hur man ska hantera den kliniska omvårdnaden av patienter som missbrukar droger. LÄS MER